1. اخبار آموزشی
  2. گروه های آموزشی
  3. اخبار پژوهشی
  4. اخبار فرهنگی
  5. سایر
۱۳۹۷/۰۸/۰۱
جلسه دفاعيه‌ي پایان نامه کارشناسی ارشدرشته ی حسابداری مدیریت عنوان:بررسی کاربرد سیستم های ارزیابی عملکرد در بخش عمومی(مطالعه موردی: شهرداری مشهد) ارائه...
۱۳۹۷/۰۷/۲۹
جلسه دفاعيه‌ي پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­­ی مدیریت صنعتی گرایش تولید عنوان: بررسی تأثیر پیش نیازها، مکانیزم ها و پیامدها در سیستم پردازش اطلاعات...
۱۳۹۷/۰۷/۲۱
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی تحت عنوان : بررسی اثر درجه ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای منتخب سه...
۱۳۹۷/۰۷/۲۱
جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات تحت عنوان : بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر شکل گیری رضایت و وفاداری مشتریان...
۱۳۹۷/۰۷/۱۸
جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تحول تحت عنوان : "اثر ادراک از تغییرات سازمان و مقاومت در برابر تغییر بر آمادگی در...
۱۳۹۷/۰۷/۱۶
جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته حسابداری تحت عنوان : "تغییر مبنا در حسابداری بخش عمومی ، مشکلات و موانع پیشرو( مطالعه موردی: دستگاه های...
۱۳۹۷/۰۷/۱۴
جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تحول تحت عنوان : "بررسی تأثیر رهبری اصیل بر قصد ترک شغل با نقش میانجی گری بدبینی...
۱۳۹۷/۰۷/۱۱
جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته حسابداری مدیریت تحت عنوان : "بررسی عوامل موثر بر سوءگیری بودجه ای مدیران " ارائه...
۱۳۹۷/۰۷/۱۰
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی تحت عنوان : بررسی موانع سرمایه گذاری فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی در افغانستان ارائه کننده...
۱۳۹۷/۰۷/۰۷
  جلسه دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی تحت عنوان :  مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در ایران با تاکید بر نقش صندوق توسعه ملی   ارائه...
۱۳۹۷/۰۷/۰۷
جلسه دفاعيه‌ي پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­­ ی حسابداری عنوان: بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت و بازده غیر عادی آتی سهام ارائه...
۱۳۹۷/۰۷/۰۱
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی تحت عنوان :  دام فقر تغذیه محور در سکونت گاههای غیر رسمی شهر مشهد: مطالعه موردی: محله شهید...
۱۳۹۷/۰۸/۰۱
2018-10-23-09-10-42جذب امريه خدمت سربازي در سازمان بازرسي كل كشور
۱۳۹۷/۰۷/۲۹
2018-10-21-04-28-54فراخوان حمایت از ایده های خلاقانه
۱۳۹۷/۰۷/۲۴
2018-10-16-11-56-40حمایت و پشتیبانی از حداکثر ده عدد پایان نامه کارشناسی ارشد
۱۳۹۷/۰۷/۲۳
2018-10-15-09-04-04شرکت در مجامع، کنفرانس ها و دوره های فرصت مطالعاتی در کشور ایتالیا
۱۳۹۷/۰۷/۱۴
2018-10-06-09-52-44اطلاعيه وزارت علوم در زمينه فرصت تحقيقاتي
۱۳۹۷/۰۴/۱۷
2018-07-08-06-28-28دریافت خبر
۱۳۹۷/۰۳/۲۱
2018-06-11-04-35-17اطلاعیه جذب نیرو شرکت پایا صنعت آفتاب شرق فعال در زمینه مشاوره صنعتی ، فناوری و سرمایه گذاری آمادگی خود را جهت جذب دانشجویان علاقه مند در حوزه های ذیل...