1. اخبار دانشکده: آموزشی
  2. پژوهشی
  3. فرهنگی
  4. سایر
۱۳۹۷/۰۳/۲۳
    بررسي ميزان تأثير قابليت رسانه هاي اجتماعي بر بازاريابي آموزش عالي (مورد مطالعه: دانشجويان عراقي شاغل به تحصيل در دانشگاه فردوسي مشهد)...
۱۳۹۷/۰۳/۲۳
    طراحي الگوي بومي الزامات زمينه اي مديريت منابع انساني الکترونيک مبتني بر رايانش ابري در شرکت هاي کوچک و متوسط دانش بنيان   ارائه...
۱۳۹۷/۰۳/۱۹
"بررسی ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره و مدیریت سود واقعی و تعهدی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار عراق"   ارائه کننده :...
۱۳۹۷/۰۳/۰۷
  ارزیابی سیستم کنترل های داخلی شرکت های بورسی عراق بر اساس چهارچوب ارائه شده کوزو   ارائه کننده : لقا طه محمد الحسینی   استاد...
۱۳۹۷/۰۳/۰۷
    مطالعه ی تطبیقی داوری در اختلافات سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران و عراق   ارائه کننده : عماد عبدالجلیل راضی...
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
    بررسی رابطه شاخص های حکمرانی وآزادی اقتصادی با عملکرد شرکت   ارائه کننده : مهدی سعیدی فروتقه   استاد راهنما : دکتر بهزاد...
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
    " مدیریت سود، استقلال هیأت مدیره و اثرات تعاملی آنها بر چسبندگی هزینه ی عملیاتی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار...
۱۳۹۷/۰۳/۰۲
بررسی نقش اعلامیه ی منع خشونت در کنوانسیون رفع تبعیض بر زنان افغان   ارائه کننده : نشاط نیک پرور   استاد راهنما : دکتر سید احمد فاطمی نژاد...
۱۳۹۷/۰۲/۳۱
    بررسی رابطه ی بین ابعاد مختلف عملکرد شرکت و محافظه کاری در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی   ارائه کننده : محمدرضا نجف پور   ...
۱۳۹۷/۰۲/۲۹
    ارائه کننده: الهام جودی   اساتید راهنما: دکتر محمّد لگزیان دکتر غلامرضا ملک زاده   استاد مشاور: دکتر امیرمحمّد...
۱۳۹۷/۰۲/۲۶
    ارائه کننده: سارا کهربایی   اساتید راهنما: دکتر سعید مرتضوی دکتر علی شیرازی   استاد مشاور: دکتر علیرضا...
۱۳۹۷/۰۲/۲۳
    به کار گیری روش شناسی تحلیل متنی در پیش بینی عملکرد   ارائه کننده : مهدیه میر علی   استاد راهنما : دکتر رضا حصارزاده...
۱۳۹۶/۱۱/۲۹
2018-02-18-04-27-34سومين فراخوان حمايت از رساله هاي دكتري و هدايت رساله ها به سمت اولويت هاي پژوهشي برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت صندوق حمایت از پژوهشگران وفناوران...
۱۳۹۷/۰۳/۲۱
2018-06-11-04-35-17اطلاعیه جذب نیرو شرکت پایا صنعت آفتاب شرق فعال در زمینه مشاوره صنعتی ، فناوری و سرمایه گذاری آمادگی خود را جهت جذب دانشجویان علاقه مند در حوزه های ذیل...