1. اخبار دانشکده: آموزشی
  2. پژوهشی
  3. فرهنگی
  4. سایر
۱۳۹۵/۰۶/۰۷
اطلاعیه انتخاب واحد دروس معارف اسلامی
۱۳۹۵/۰۵/۲۴
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی تحت عنوان : تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد بنگاه اقتصادی(مطالعه موردی شرکت بیمه سینا) ارائه کننده :...
۱۳۹۵/۰۵/۲۳
جلسه دفاعیه پیشنهاده رساله دکتری رشته مدیریت رفتاری تحت عنوان : کشف فرآیند شکل گیری رفتار زیرآب زنی و پیامدهای آن در سازمان های بخش دولتی ارائه...
۱۳۹۵/۰۵/۲۰
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی تحت عنوان : بررسی درجه انتقال نوسانات نرخ ارز به مصرف کننده در ایران ارائه کننده : فاطمه لشکری پور ...
۱۳۹۵/۰۵/۱۱
همکار ارجمند جناب آقای دکتر باقرپور ارتقاء مرتبه شما به دانشیاری را تبریک می گوییم و برایتان آرزوی موفقیت روزافزون داریم. مدیریت، اعضای هیات علمی و...
۱۳۹۵/۰۴/۲۶
2016-07-16-05-51-15برای مشاهده اخبار به وبگاه جشنواره جوان خوارزمي مراجعه نمایید.
۱۳۹۵/۰۳/۲۶
2016-06-15-05-18-01خبر ....