1. اخبار دانشکده: آموزشی
  2. پژوهشی
  3. فرهنگی
  4. سایر
۱۳۹۶/۰۸/۳۰
  نقش دیپلماسی پزشکی جمهوری اسلامی ایران در تصویر سازی ملی: هلال احمر در کشور های افغانستان و...
۱۳۹۶/۰۸/۲۷
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد  حقوق خصوصي   تحت عنوان :   موجبات انحلال نکاح به جهت عیب در حقوق ایران ،مصر و...
۱۳۹۶/۰۸/۲۴
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداریتحت عنوان: بررسی تاثیر سیاست پولی و محافظه کاری حسابداری بر اعتبار تجاری   ارائه کننده :   ...
۱۳۹۶/۰۸/۲۱
جلسه دفاعیه پایان نامهکارشناسی ارشدتوسعه اقتصادیتحت عنوان : مطالعه تطبیقی اثرات سهولت پرداخت مالیات بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه...
۱۳۹۶/۰۸/۲۰
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری تحت عنوان:   بررسی تاثیر گزارش و اظهار نظر حسابرس میتقل بر تصمیم گیری ارکان اعتباری بانک توسعه...
۱۳۹۶/۰۸/۱۴
جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشدرشته مديريت بازرگاني – گرايش بازاريابي بين الملل تحت عنوان: بررسي نقش واسط نوآوري فردي در رابطه ي بين گرايش...
۱۳۹۶/۰۸/۱۴
جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشدرشته مديريت صنعتي  – گرايش توليدتحت عنوان : طراحي مدل مفهومي رابطه ی بين عناصر چابکي زنجيره ی تامين با...
۱۳۹۶/۰۸/۰۹
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی تحت عنوان :  تاثیر جنسیت بر زورگویی، بررسی موردی مدارس مقطع اول دبیرستان منطقه 2 و 6...
۱۳۹۶/۰۸/۰۷
جلسه دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتريمديريت گرايش  مدیریت تحقیق در عملیات -  پردیس بین الملل ارائه کننده:       ...
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
جلسه دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتريرشته ی مديريت گرايش  مدیریت رفتاری -  پردیس بین الملل ارائه کننده:         حسین تک...
۱۳۹۶/۰۷/۲۴
جلسه دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتريرشته ی مديريت گرايش  مدیریت رفتاری ارائه کننده: احمد شعرباف عیدگاهی اساتید راهنما:دکتر محمّد لگزیان دکتر ...
۱۳۹۶/۰۷/۱۶
جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشدرشته مديريت بازرگاني – گرايش تحول تحت عنوان : بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري و تأثير آن بر قصد استفاده از خدمات...
۱۳۹۶/۰۵/۰۸
2017-07-30-06-46-40همكار ارجمند جناب آقاي دكتر نجف زادهعضو محترم هيات علمي گروه علوم سیاسی ارتقاء جنابعالي را به مرتبه دانشیاری تبريك مي گوييم و آرزوي موفقيت روزافزون را از...
۱۳۹۶/۰۵/۰۸
2017-07-30-06-45-05همكار ارجمند جناب آقاي دكتر مرادی عضو محترم هيات علمي گروه حسابداری ارتقاء جنابعالي را به مرتبه استادی تبريك مي گوييم و آرزوي موفقيت روزافزون را از خداوند...
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
2017-06-20-07-22-47برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت  nww.ir  مراجعه فرمایید.
۱۳۹۶/۰۲/۲۳
2017-05-13-07-48-33​درگذشت شوهر خواهر آقاي دكتر سيد زاده مراسم ترحيم در روز شنبه 96/2/23 صبح از 9-11 و بعداز ظهر 16-18 در مسجد امام رضا (ع) نبش پيروزي 15 و در روز يكشنبه...
۱۳۹۶/۰۱/۲۰
2017-04-09-08-17-47جناب آقای دكتر رزمي با نهايت تاثر  درگذشت همسر خواهر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده و از خداوند منان براي آن عزيز از دست رفته...