1. اخبار آموزشی
  2. گروه های آموزشی
  3. اخبار پژوهشی
  4. اخبار فرهنگی
  5. سایر
۱۳۹۷/۰۸/۲۲
جلسه دفاع از پایان نامه رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیبک   تحت عنوان : بررسی تأثیر علائق هنری کارکنان و ویژگی های هنری محیط کار بر رفتار...
۱۳۹۷/۰۸/۲۲
جلسه دفاع از پایان نامه رشته مدیریت گرایش اجرایی   تحت عنوان : بررسی تأثیر سنجش عملکرد استراتژیک بر عملکرد سازمان های دولتی با توجه به نقش میانجی...
۱۳۹۷/۰۸/۲۲
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی تحت عنوان : نقد سنت گرایی بر مدرنیته از دیده گاه سید حسین نصر   ارائه کننده :...
۱۳۹۷/۰۸/۲۱
جلسه دفاع رساله دکتری رشته مدیریت گرایش رفتار تحت عنوان : طراحی الگوی شکل گیری تعصب گرایی در سازمان ارائه...
۱۳۹۷/۰۸/۲۱
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی تحت عنوان : بررسی شیوه های بازاریابی سیاسی ابراهیم رئیسی و حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوره...
۱۳۹۷/۰۸/۲۱
قابل توجه دانشجوبان دکتری علوم اقتصادی سمینار دانشجوی دکتری خانم پونه افتخاریان با عنوان (بررسی کارائی اقتصاد کم کربن در صنایع انرژی بر ایران با استفاده...
۱۳۹۷/۰۸/۰۹
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی تحت عنوان : تحول حکومت در دیدگاه امام خمینی ارائه کننده : محبوبه امیریان چنار   استاد راهنما...
۱۳۹۷/۰۸/۰۹
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی تحت عنوان : مسئولیت مدنی ناشی از فعل دیگری در حقوق عراق ، مصر و ایران ارائه کننده : محمد خزاعلی...
۱۳۹۷/۰۸/۰۹
جلسه دفاع از پیشنهاده رشته مدیریت گرایش تحقیق در عملیات   تحت عنوان : مکان یابی حداکثر پوشش در شرایط عدم قطعیت برای جمع آوری کمک های مردمی مورد...
۱۳۹۷/۰۸/۰۷
جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی   تحت عنوان : بررسی نقش واسط احترام متقابل مبتنی بر شناخت...
۱۳۹۷/۰۸/۰۱
جلسه دفاعيه‌ي پایان نامه کارشناسی ارشدرشته ی حسابداری مدیریت عنوان:بررسی کاربرد سیستم های ارزیابی عملکرد در بخش عمومی(مطالعه موردی: شهرداری مشهد) ارائه...
۱۳۹۷/۰۷/۲۹
جلسه دفاعيه‌ي پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­­ی مدیریت صنعتی گرایش تولید عنوان: بررسی تأثیر پیش نیازها، مکانیزم ها و پیامدها در سیستم پردازش اطلاعات...
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
2018-11-10-04-35-27برگزاری کنفرانس ملی «توسعه اجتماعی، الزمات، موانع و راهکارها» در دانشگاه تبریز
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
2018-11-10-04-31-31بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران در اردیبهشت 98
۱۳۹۷/۰۴/۱۷
2018-07-08-06-28-28دریافت خبر
۱۳۹۷/۰۳/۲۱
2018-06-11-04-35-17اطلاعیه جذب نیرو شرکت پایا صنعت آفتاب شرق فعال در زمینه مشاوره صنعتی ، فناوری و سرمایه گذاری آمادگی خود را جهت جذب دانشجویان علاقه مند در حوزه های ذیل...