1. اخبار آموزشی
  2. گروه های آموزشی
  3. اخبار پژوهشی
  4. اخبار فرهنگی
  5. سایر
۱۳۹۷/۰۹/۲۰
جلسه دفاع از پیشنهاده رساله دکتری رشته حسابداری   تحت عنوان :ارائه مدل تبیین نقش مداخلات مبتنی بر علوم اعصاب شناختی بر قضاوت حرفه ای حسابرس ارائه...
۱۳۹۷/۰۹/۲۰
جلسه دفاع از پیشنهاده رساله دکتری رشته حسابداری   تحت عنوان :بررسی عوامل موثر بر اظهار نظر حسابرس با رویکرد علوم اعصاب شناختی ارائه کننده:...
۱۳۹۷/۰۹/۱۸
جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشدرشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل تحت عنوان : بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر استقبال از سوپر جاذب...
۱۳۹۷/۰۹/۱۴
جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشدرشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک تحت عنوان : تأثیر متغیرهای سازمانی درک شده بر رفتار به واسطه نگرش های زیست...
۱۳۹۷/۰۹/۱۴
جلسه دفاع از پیشنهاده رشته مدیریت گرایش فناوری اطلاعات تحت عنوان : شناسایی موانع به کارگیری اینترنت اشیاء در حوزه سلامت مرتبط با بیماران ازدیدگاه دست...
۱۳۹۷/۰۹/۱۱
جلسه دفاع از پایان نامه رشته حسابداری   تحت عنوان : رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و تغییرات ساختار سرمایه با نوسان ویژه بازده شرکت ارائه...
۱۳۹۷/۰۹/۰۶
جلسه دفاع از پایان نامه رشته حسابداری   تحت عنوان : بررسی اثر تغییرات صورت های مالی بر حق الزحمه حسابرسی و سایر ویژگی های حسابرسی در شرکت های...
۱۳۹۷/۰۹/۰۵
جلسه دفاع از پایان نامه رشته حسابداری   تحت عنوان : بررسی رابطه تغییرات و ویژگی های حاکمیت شرکتی با سرمایه فکری در شرکت ها پذیرفته شده در بورس...
۱۳۹۷/۰۹/۰۵
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصي تحت عنوان...
۱۳۹۷/۰۸/۲۷
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی تحت عنوان : همانندیها و ناهمانندیهای کنش و گفتار پوپولیستی احمدی نژاد و روحانی در تبلیغات...
۱۳۹۷/۰۸/۲۲
جلسه دفاع از پایان نامه رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیبک   تحت عنوان : بررسی تأثیر علائق هنری کارکنان و ویژگی های هنری محیط کار بر رفتار...
۱۳۹۷/۰۸/۲۲
جلسه دفاع از پایان نامه رشته مدیریت گرایش اجرایی   تحت عنوان : بررسی تأثیر سنجش عملکرد استراتژیک بر عملکرد سازمان های دولتی با توجه به نقش میانجی...
۱۳۹۷/۰۹/۱۷
2018-12-08-11-53-59همایش پانزدهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال
۱۳۹۷/۰۹/۱۴
2018-12-05-05-46-48همایش ملی گردشگری، توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی
۱۳۹۷/۰۹/۱۴
2018-12-05-05-35-05همايش مديريت ارتباط با مشتري در اقتصاد امروز
۱۳۹۷/۰۹/۰۶
2018-11-27-03-53-49اولین کنفرانس ملی رهیافت نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
۱۳۹۷/۰۴/۱۷
2018-07-08-06-28-28دریافت خبر
۱۳۹۷/۰۳/۲۱
2018-06-11-04-35-17اطلاعیه جذب نیرو شرکت پایا صنعت آفتاب شرق فعال در زمینه مشاوره صنعتی ، فناوری و سرمایه گذاری آمادگی خود را جهت جذب دانشجویان علاقه مند در حوزه های ذیل...