تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای مجید اسدالهی به مناسبت درگذشت ناگهانی برادر عزیز ایشان

جناب آقای مجید اسدالهی:

  با نهايت تاثر و تأسّف درگذشت ناگهانی جناب آقای مهدی اسدالهی برادر عزیزتان را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده و از خداوند منان براي آن عزيز از دست رفته علّو درجات و براي ساير بازماندگان صبر و شكيبائي مسئلت داريم.

اعضاي هيأت علمي و كاركنان دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهد