دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت دولتی - فروغ احمدی

جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد

رشته مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی


 

تحت عنوان :

بررسی نقش واسط احترام متقابل مبتنی بر شناخت کارکنان در رابطه ی میان هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان امام رضا(ع) مشهد

ارائه کننده:              فروغ احمدی

استاد راهنما:            دکتر غلامرضا ملک زاده

استاد مشاور:              دکتر فریبرز رحیم نیا

اساتيد داور :            دکتر محمدمهدی فراحی

                           دکتر امیرمحمد فکور

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر امیرمحمد فکور

زمان: ساعت 12 روز   یکشنبه 13/8/1397

مکان : دانشکده­ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 114