دفاع از پیشنهاده رشته مدیریت گرایش تحقیق در عملیات- میثم عمرانی

جلسه دفاع از پیشنهاده

رشته مدیریت گرایش تحقیق در عملیات

 

تحت عنوان :

مکان یابی حداکثر پوشش در شرایط عدم قطعیت برای جمع آوری کمک های مردمی مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی مشهد

ارائه کننده:              میثم عمرانی

استاد راهنما:            دکتر زهرا ناجی عظیمی

اساتید مشاور:             دکتر علیرضا پویا دکتر مجید سالاری

اساتيد داور :            دکتر رضا قنبری دکتر امیرمحمد فکور دکتر ناصر مطهری

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر احمد توکلی

زمان: ساعت 110 روز یکشنبه 13/8/1397

مکان : دانشکده­ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 114