دفاع رساله دکتری رشته مدیریت- علی ضیائی بوکانی

جلسه دفاع رساله دکتری رشته مدیریت گرایش رفتار


تحت عنوان :

طراحی الگوی شکل گیری تعصب گرایی در سازمان

ارائه کننده:               علی ضیائی بوکانی

اساتید راهنما:          دکتر فریبرز رحیم نیا

                                     دکتر یعقوب مهارتی

استاد مشاور:              دکتر علیرضا خوراکیان

اساتيد داور :            دکتر علی رضائیان دکتر علی شیرازی دکتر غلامرضا ملک زاده

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکترمحمدمهدی فراحی

زمان: ساعت 9 روز پنج شنبه 24/8/1397

مکان : دانشکده­ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 114