برنامه آزمون جامع دکتری علوم اقتصادی

قابل توجه دانشجویان دکتری علوم اقتصادی

پیرو اطلاعیه قبلی برنامه جدید آزمون جامع را به شرح زیر به اطلاع می رساند:

1- چهار شنبه 14 آذر ساعت 11-8 امتحان درس اقتصاد خرد

2- شنبه 17 آذر ساعت 11-8 امتحان درس گرایش اصلی

3- چهارشنبه 21 آذر ساعت 11-8 امتحان درس اقتصاد کلان

گروه اقتصاد 978/22