دفاع از پایان نامه رشته مدیریت - محرم ابراری

جلسه دفاع از پایان نامه

رشته مدیریت گرایش اجرایی

 

تحت عنوان :

بررسی تأثیر سنجش عملکرد استراتژیک بر عملکرد سازمان های دولتی با توجه به نقش میانجی تصمیم گیری استراتژیک(مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان خراسان جنوبی)

ارائه کننده:              محرم ابراری

استاد راهنما:            دکتر فریبرز رحیم نیا

استاد مشاور:              دکتر آذر کفاشپور

اساتيد داور :            دکتر غلامرضا ملک زاده  دکتر علیرضا حدادیان

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر علیرضا حدادیان

زمان: ساعت 12 روز شنبه 26/8/1397

مکان : دانشکده­ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 114