مهلت تحویل پايان نامه نیمسال دوم 99-98

به اطلاع كليه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري مي رساند بنا به مصوبه ي هيات رئيسه دانشكده و به منظور ارتقاي كيفيت برگزاري دفاعيه پايان نامه ها، مقرر گرديد جلسات دفاع پايان نامه هايي تا 99/6/31 برگزار گرددكه تا تاريخ 99/6/10 پس از تاييد اساتيد محترم راهنما و مشاور به آموزش دانشكده تحويل شود.

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده