مهلت تحویل و دفاع از پايان نامه نیمسال دوم 97

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می رساند بنا به مصوبه ی هیات رئیسه دانشکده و به منظور ارتقای کیفیت برگزاری دفاعیه پایان نامه ها ، مقرر گردید جلسات دفاع پایان نامه هایی تا 30/11/97 برگزار گردد که تا تاریخ 3/11/97 پس از تایید اساتید محترم راهنما و مشاور به آموزش دانشکده تحویل شود . لذا پایان نامه هایی که پس از این تاریخ به آموزش تحویل گردد دفاعیه آنها در نیمسال اول برگزار خواهد شد.

اداره آموزش دانشکده