دفاع از پایان نامه رشته حسابداری- وسام علی

جلسه دفاع از پایان نامه

رشته حسابداری

 

تحت عنوان :

بررسی رابطه تغییرات و ویژگی های حاکمیت شرکتی با سرمایه فکری در شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عراق

ارائه کننده:              وسام علی

استاد راهنما:            دکتر فرزانه نصیرزاده

اساتید مشاور:             دکتر مهدی صالحی

اساتيد داور :            دکتر مهدی مرادی دکتر بهزاد کاردان

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر مهدی مرادی

زمان: ساعت 11:30 روز چهارشنبه 7/9/1397

مکان : دانشکده­ ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 211