دفاع از پایان نامه رشته حسابداری- محمدامین قپانچی

جلسه دفاع از پایان نامه

رشته حسابداری

 

تحت عنوان :

رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و تغییرات ساختار سرمایه با نوسان ویژه بازده شرکت

ارائه کننده:              محمدامین قپانچی

استاد راهنما:            دکتر محمدحسین ودیعی

اساتید مشاور:             دکتر محمدرضاعباس زاده

اساتيد داور :            دکتر بهزاد کاردان    دکتر مهدی صالحی  

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر مهدی صالحی

زمان: ساعت 11 روز سه شنبه 13/9/1397

مکان : دانشکده­ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 114