مراسم تكريم و معارفه مدير گروه حسابداری دانشکده علوم اداری و اقتصادی

     به گزارش روابط عمومي دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد؛ مراسم تكريم و معارفه مدير گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد روز دوشنبه 12 آذزماه 1397در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد.

   دراین مراسم که با حضور آقای دکتر جوان جعفری رئیس دانشکده، دکتر عباس زاده معاون آموزشی و فرهنگی، آقای دکتر احمدی شادمهری معاون پژوهش و فناوری دانشکده و همچنین مدیران گروه های آموزشی دانشکده برگزار شد، از زحمات و خدمات دكتر مهدی مرادی مدير سابق گروه حسابداری که چهار سال در این سمت خدمت صادقانه داشتند تقدیر و تشکرگردید    و آقای دکتر رضا حصارزاده به عنوان مدير گروه جدید حسابداری معرفی شدند.21