دفاع از پیشنهاده رشته مدیریت گرایش فناوری اطلاعات- مهدی دادخواه

جلسه دفاع از پیشنهاده
رشته مدیریت گرایش فناوری اطلاعات


تحت عنوان :

شناسایی موانع به کارگیری اینترنت اشیاء در حوزه سلامت مرتبط با بیماران ازدیدگاه دست اندرکاران حوزه سلامت در کشور ایران در محدوده زمانی

ارائه کننده:               مهدی دادخواه

اساتید راهنما:        دکتر  محمد لگزیان
                                    دکتر فریبرز رحیم نیا  
استاد مشاور:        دکتر  خلیل کیمیا فر
    
اساتيد داور :         دکتر شعبان الهی
                دکتر معصومه سرباز
    دکتر مصطفی کاظمی

                
نماينده‌ي تحصيلات تکميلي:  دکتر امیرمحمد فکور
زمان:  ساعت  9:45  روز دوشنبه 19/09/1397
مکان :  دانشکده¬ي علوم اداري و اقتصادي –  تالار دکتر رزمی