دفاع از پیشنهاده رساله دکتری رشته حسابداری

جلسه دفاع از پیشنهاده رساله دکتری
رشته حسابداری  


تحت عنوان :
بررسی عوامل موثر بر اظهار نظر حسابرس با رویکرد علوم اعصاب شناختی

ارائه کننده:               ریحانه حقیقی

اساتید راهنما:        دکتر محمدعلی باقرپور
                                    دکتر علی غنایی  
استاد مشاور:        دکتر  محمدرضا عباس زاده

اساتيد داور :         دکتر مهدی صالحی  دکتر آقا محمدیان
    
                
نماينده‌ي تحصيلات تکميلي:  دکتر رضا حصارزاده
زمان:  ساعت  12:15 روز سه شنبه 20/09/1397
مکان :  دانشکده¬ي علوم اداري و اقتصادي –  کلاس 114