جلسه دفاع از پیشنهاده رساله دکتری رشته حسابداری- عبدالله آزاد

جلسه دفاع از پیشنهاده رساله
دکتری  رشته حسابداری

تحت عنوان :

برآورد آستانه کمی اهمیت در سطح صورت های مالی

ارائه کننده:               عبدالله آزاد  

استاد راهنما:        دکتر مهدی صالحی
استاد مشاور:        دکترمحمود لاری   
    
اساتيد داور :         دکتر مهدی مرادی  
                دکترمحمدعلی باقرپور   
    
                
نماينده‌ي تحصيلات تکميلي:  دکتر رضا حصارزاده  
زمان:  ساعت  12  روزسه شنبه 11/10/1397
مکان :  دانشکده¬ي علوم اداري و اقتصادي –  کلاس 211