کارگاه آموزشی مقاله نویسی برای چاپ در مجلات ISI

کارگاه آموزشی مقاله نویسی برای چاپ در مجلات ISI

مخصوص دانشجویان دوره دکتری و محققان پسا دکتری

با حضور دکتر مهدی صفوی استادیار مطالعات استراتژیک و سازمانی دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند

و

دکتر امید امیدوار استادیار مطالعات استراتژیک دانشگاه استون انگلستان

زمان: دوشنبه 17 دیماه 1397 از ساعت 9 تا 16  کلاس 210

براي كسب اطلاعات بيشتر و ثبت‌نام به وبسايت موسسه مراجعه كنيد.
http://iranknowledge.net/mehdi_safavi/

گزارش رويدادها را از طريق اينستاگرام ايران نالج به آدرس:

Iranknowledge_Institute@