جلسه دفاعیه دکتری رشته علوم اقتصادی - بهرام فتحی

 

جلسه دفاعیه رساله دکتری

رشته علوم اقتصادی

تحت عنوان :

 

بررسی کارایی های انرژی و زیست محیطی کشورهای در

حال توسعه منتخب با تاکید بر تعیین سهم بهینه انرژی های فسیلی و تجدید پذیر در اقتصاد ایران

 

ارائه کننده :                بهرام فتحی

استاد راهنما:            دکتر مهدی خداپرست

             دکتر مسعود همایونی فر

استاد مشاور:           دکتر سید حسن سجادی فر                      

اساتید داور :                دکتر محمد حسن فطرس

                  دکتر احمدسیفی

                                         دکتر نرگس صالح نیا                                                                            

نماینده تحصیلات تکمیلی:          دکتر سید سعید ملک الساداتی

 

زمان: ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1397/10/10

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی اتاق114