اعلام ظرفیت فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری

     با توجه به اعلام مانده تعداد فرصت هاي تحقيقاتي دانشجويان دكتري در سال جاري (2 سهميه) مستدعي است دستور فرماييد دانشجوياني كه واجد شرايط زير مي باشند جهت ارائه رزومه حداكثر تا روز سه شنبه مورخ 18 دي ماه به دفتر مديريت پژوهشي دانشگاه مراجعت نمايند.

1- طبق مفاد شيوه نامه، تمامي شرايط اعزام را دارا مي باشند.

2- ورودي سال 1394 باشند.

3-  ويزا ي خود را دريافت كرده اند.

4-  انجام رساله در ايران پر هزينه بوده و ضرورت انجام كارهاي آزمايشگاهي در خارج از كشور دارد.