تشکل های دانشجویی

انجمن های علمي دانشجويی

  • انجمن های علمی – دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد هر ساله پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن اعضای جدید فعالیت رسمی خود را زیر نظر شورای دبیران و تحت نظارت  مدیریت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه آغاز می کنند. ...

وبلاگ انجمن علمي حقوق

بسيج دانشجويي

  • مسئول برادران: آقاي محمدصادق اکبری،
  • مسئول خواهران: خانم محمدزاده

انجمن اسلامی دانشجویان

انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش

جامعه اسلامی دانشجویان

جهاد دانشگاهی

شاهد و ایثارگر

کمیته ورزشی

شورای صنفی

 

anjoman

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

Business

پلی کلينيک کسب وکار