تشکل های دانشجویی

انجمن های علمي دانشجويی

  • انجمن های علمی – دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد هر ساله پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن اعضای جدید فعالیت رسمی خود را زیر نظر شورای دبیران و تحت نظارت  مدیریت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه آغاز می کنند. ...

وبلاگ انجمن علمي حقوق

بسيج دانشجويي

  • مسئول پايگاه: آقاي اسماعيل سليمي، قائم مقام: خانم سمانه بادوست

انجمن اسلامی دانشجویان

انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش

جامعه اسلامی دانشجویان

جهاد دانشگاهی

شاهد و ایثارگر

کمیته ورزشی

شورای صنفی

 

anjoman