معاونت پژوهش و فناوری

محمدطاهر احمدی شادمهری
آخرين مدرک تحصيلی : دكتری
مرتبه دانشگاهی : دانشیار _ رسمي
گروه آموزشي : علوم اقتصادي
تلفن تماس: 38805315-051
برای دیدن رزومه استاد اینجا را کلیک کنید ...
 S1410001