آمفی تاتر


آمفی تاتر دانشکده با مساحت 590 مترمربع وگنجایش 318 نفر مجهز به امکانات صوتی و ویدیو پرژکتور واینترنت می باشد.

amfi