اطلاعیه مهم دانشجویان تحصیلات تکمیلی- مهلت انتخاب استاد راهنما

اطلاعیه مهم

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

با توجه به بند ۱ ماده ۲ دستور العمل ضوابط و مقررات پزوهشي ، دوره كارشناسي ارشد و دكتري مبني بر تعيين لزوم استاد راهنماي دانشجويان ورودي هر سال تا شروع نيمسال دوم سال تحصيلي ، بدينوسيله به اطلاع مي رساند حداكثر تا تاريخ 99/3/10 نسبت به تعيين استاد راهنماي خويش اقدام نموده در غير اينصورت عواقب ناشي از آن به عهده دانشجو مي باشد .

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده