اطلاعیه مهم دانشجویان تحصیلات تکمیلی- مهلت انتخاب استاد راهنما

اطلاعیه مهم

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

با توجه به ماده 2 و 3 دستورالعمل اجرایی ضوابط و مقررات پژوهشی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری، کلیه دانشجویان موظفند در ترم اول استاد راهنما را انتخاب کنند و تا قبل از ثبت نام ترم سوم موضوع پایان نامه و رساله خود را به تصویب گروه برسانند. لذا ثبت نام دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری در ترم سوم (دانشجویان ورود سال 1397 و کلیه دانشجویان ورودی سالهای قبل از 1397) فقط با تأیید استاد راهنمای تعیین شده امکان پذیر می باشد.