اطلاعیه مهم دانشجویان تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری در ترم سوم (دانشجویان ورود سال 1397 و کلیه دانشجویان ورودی سالهای قبل از 1397) حداکثر تا 20 شهریور ماه الزاماً باید استاد راهنمای خود را انتخاب نمایند در غیر اینصورت ثبت نام از آنها به عمل نخواهد آمد