جلسه‌‌ مشترک مسئولین دانشکده با هیأت آکادمیک دانشگاه های لبنان

         به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اداری و اقتصادی داتشگاه فردوسی مشهد، در جلسه‌‌ای مشترک دکتر عبدالرضا جوان جعفری، رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصادی و دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دکترمحّمدرضا عباس‌زاده معاون آموزشی و فرهنگی، دکترمحّمدطاهر احمدی شادمهری معاون پژوهش و فناوری و مدیران گروه‌های دانشکده با هیأت آکادمیک دانشگاه های لبنان درروز چهارشنبه 13 شهریور ماه در دانشکده علوم اداری و اقتصادی برگزار گردید.

       در ابتدای این جلسه دکتر جوان جعفری ضمن خیر مقدم و تشکر از حضور مهمانان در دانشگاه بزرگ و جامع دانشگاه فردوسی مشهد به معرفی دانشکده‌های علوم اداری و اقتصادی و استقلال دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دپارتمان‌ها، سوابق و پتانسیل آن ها پرداختند و ظرفیت گروه های مختلف را در ابعاد اموزشی و پژوهشی و ارتباط با جامعه را بیان کردند. در ادامه ایشان ارتباطات بین المللی دانشکده و شرایط برگزاری دوره های مشترک و پذیرش دانشجویان خارجی را مطرح نمودند و اعلام کردند که این دانشکده بیشترین دانشجو را در میان دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد دارد

سپس مدیران گروه های آموزشی، ویژگی ها و توانمندی‌های گروه‌های مربوط به خود را تشریح کردند.

در پایان به سئوالات مختلف اعضای هیأت آکادمیک لبنان پاسخ داده شد و زمینه های همکاری مشترک مورد بررسی قرارگرفت.

در ادامه این جلسه که در سالن شورای سازمان مرکزی و با حضور مسئولین دانشگاه برگزار گردید، ریاست دانشکده علوم اداری و اقتصادی و دانشکده حقوق و علوم سیاسی نظرات خود را در ارتباط با زمینه های موجود جهت همکاری های مشترک با دانشگاه های لبنان بیان نمودند. در نهایت مقرّر گردید در چهارچوب تفاهم نامه هایی همکاری های مشترک در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی، تبادل استاد و دانشجو، برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌ها و اجرای پروژه‌های مشترگ آغاز گردد.

102100101-1

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده