معرفی گروه مدیریت

 

رشته مدیریت

الف)- دوره کارشناسی:

اين رشته با سه گرايش مديريت بازرگاني، مديريت دولتي و مديريت صنعتي به منظور تربيت مديران متعهد و متخصص مورد نياز بخش دولتي و بازرگاني و صنعت كشور در اين دانشكده داير شده است. دانشجويان اين رشته با شناخت مفاهيم نظري سازمان و مديريت، آشنايي با فنون نوين امور سازمان­ ها، بعد از فراغت از تحصيل، عهده دار مشاغل سرپرستي و مديريت در جامعه مي باشند. تعداد واحدهاي درسي اين رشته در گرايش­ هاي مديريت بازرگاني و مديريت دولتي 137 واحد و در گرايش مديريت صنعتي 140 واحد است.

ب)- دوره کارشناسی ارشد:

دوره­ ي كارشناسي ارشد شامل رشته – گرايش­ هاي: مديريت صنعتي گرايش­ هاي توليد و عمليات، تحقيق در عمليات- مديريت بازرگاني گرايش­ هاي بازاريابي، مديريت استراتژيك – مديريت دولتي گرايش­ هاي مديريت تحول و توسعه­ ي منابع انساني – مديريت كسب و كار گرايش ­هاي عمليات و زنجيره­ ي تأمين، بازاريابي و مديريت امور شهري به منظور آماده ساختن دانشجويان براي تصدي مشاغل حرفه­ اي مديريت در سازمان­ هاي بازرگاني، موسسات دولتي، بخش صنعت و نيز آمادگي جهت ادامه تحصيل در دوره ­ي دكتري مديريت تدوين شده است. تعداد واحدهاي درسي اين دوره 26 واحد و 6 واحد پايان نامه مي­ باشد.

ج)- دوره دکتری:

هدف ايجاد اين دوره، تربيت متخصصان صاحب­ نظر در حوزه­ هاي نظري و كاربردي مديريت و نيز كمك به فرايند توليد علم در كشور مي باشد. اولين گروه دانشجويان، تحصيلات خود را در اين دوره از ابتداي سال تحصيلي 88-87 شروع نمودند. مقطع دكتري اين رشته شامل رشته -گرايش ­هاي: مديريت دولتي گرايش رفتار سازماني، مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني، مديريت فناوري اطلاعات گرايش كسب و كار هوشمند، مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات و مديريت صنعتي گرايش مديريت سيستم­ ها مي­ باشد.

 

آذر کفاش پور

سمت : مدیر گروه

تحصيلات : دکتری مدیریت

تلفن: 38806347

وبگاه شخصی: kafashpor.profcms.um.ac.irpazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

Business

پلی کلينيک کسب وکار