دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی- فائزه جلیلی شناسایی

 

 

بررسی تاثیر برخی عوامل موثر بر تقاضای بازنشستگی زودهنگام در ایران طی دوره 1396-1384

 

ارائه کننده : فائزه جلیلی شناسایی

 

استاد راهنمای اول : دکتر سیدسعیدملک الساداتی

 

استاد راهنمای دوم : دکتر محمود هوشمند

 

استاد مشاور : دکتر عباس خندان

 

اساتید داور : دکتر علی اکبر ناجی میدانی (نماینده تحصیلات تکمیلی)

 

دکتر تقی ابراهیمی سالاری

 

زمان: ساعت: 12 روز یکشنبه 98/6/31

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 211

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده