دفاعیه رساله دکتری علوم اقتصادی - منصور مولایی پور

 

 

بررسی همگرایی اقتصادی ایران - روسیه

 

ارائه کننده : منصور مولایی پور

 

اساتید راهنما: دکتر محمد حسین مهدوی عادلی

 

دکتر محمدرضا لطفعلی پور

 

استاد مشاور: دکتر احمد صباحی

 

اساتید داور : دکتر رسام مشرفی

 

دکتر مصطفی کریم زاده

 

دکتر سید سعید ملک الساداتی

 

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر احمد سیفی

 

زمان: ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 98/6/27

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 114

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده