دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل)- اميرحسين آقايي ميبدي

 

 

بررسي عوامل مؤثر بر استفاده از شبكه ي اجتماعي و تأثير آن بر نتايج عملكرد سازمان

(مورد مطالعه: واحدهاي فعال مركز رشد دانشگاه فردوسي مشهد)

 

ارائه کننده: اميرحسين آقايي ميبدي

 

استاد راهنما: دکتر محمّد لگزيان

 

استاد مشاور: دکتر آذر کفاش پور

 

اساتيد داور : دکتر مجتبي پورسليمي

 

دکتر يعقوب مهارتي

 

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر يعقوب مهارتي

زمان: ساعت 10 روز يک شنبه 98/06/31

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 212

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده