دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - آمنه خوش قامت

 

 

بررسی عوامل موثر بر انگیزه های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خانواده ها در مشارکت یا عدم مشارکت در صندوق های غیر رسمی-خانگی )

 

مطالعه موردی شهرستان مشهد) ارائه کننده : آمنه خوش قامت استاد راهنما : دکتر مصطفی سلیمی فر استاد مشاور: دکتر مهدی فیضی اساتید داور : دکتر تقی ابراهیمی سالاری دکتر سیدمحمدجواد رزمی )نماینده تحصیلات تکمیلی) زمان: ساعت: 12 روز یکشنبه 31/6/98 مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – کلاس 213

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده