دفاعیه ی پیشنهاده ی مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات) - محسن سجودی

 

 

 ارائه کننده: محسن سجودی اساتید

 

راهنما: دکتر احمد توکلی

دکتر علیرضا پویا

 

 

استاد مشاور: دکتر مهدی نوروزی

 

اساتيد داور: دکتر مقصود امیری

دکتر زهرا ناجی عظیمی

دکتر امیرمحمّد فکورثقیه
نماينده ی تحصيلات تکميلي: دکتر مصطفی کاظمی

 

زمان: ساعت 12 روز یکشنبه 1398/08/12

 

مکان : دانشکده ی علوم اداري و اقتصادي – اتاق 213

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده