امور پشتیبانی

 

رضاامينی مطلق

سمت :كارشناس مسئول امور عمومي

تحصيلات : کارشناسی ارشد

تلفن: 38806333

 

عقیل رادمهر

سمت :کارشناس امور عمومی/ دبیرخانه

تحصيلات : کارشناسی ارشد

تلفن: 38806305

 

ناهید عطاردی

سمت :کارشناس امور عمومی

تحصيلات : کارشناسی

تلفن: 38806325

 

ابوالفضل روغنگر

سمت : تلفنچی

تحصيلات :

تلفن: 38806310pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده