امور پشتیبانی

 

حسن رنجبر طرقی

سمت :رییس اداره پشتیبانی

تحصيلات : کارشناسي حقوق

تلفن: 38806333-38806343

 

محمود تکلوی

سمت : مسئول خدمات

تحصيلات : دیپلم

تلفن: 38806304

takalo 

عباس سوداگر

سمت :مسئول امور دفتری

تحصيلات : دیپلم

تلفن: 38806305

 

سید احمد حسینی

سمت : بایگان و نامه رسان

تحصيلات : دیپلم

تلفن: 38806306

 

ابوالفضل روغنگر

سمت : تلفنچی

تحصيلات :

تلفن: 38806310