امور پشتیبانی

 

رضاامينی مطلق

سمت :كارشناس مسئول امور عمومي

تحصيلات : کارشناسی ارشد

تلفن: 38806333

 

عقیل رادمهر

سمت :کارشناس امور عمومی/ دبیرخانه

تحصيلات : کارشناسی ارشد

تلفن: 38806305

 

نسرین گلستانی

سمت :کارشناس توسعه منابع

تحصيلات : کارشناسی

تلفن: 38806306

golestani 

ناهید عطاردی

سمت :کارشناس امور عمومی

تحصيلات : کارشناسی

تلفن: 38806325

 

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

Business

پلی کلينيک کسب وکار