امور پشتیبانی

 

حسن رنجبر طرقی

سمت :رییس اداره پشتیبانی

تحصيلات : کارشناسی حقوق

تلفن: 38806333-38806343

 

مجید اسدالهی‌

سمت : مسئول خدمات و امین اموال

تحصيلات : کارشناسی

تلفن: 38806304

asadolahi 

عقیل رادمهر

سمت :مسئول امور دفتری

تحصيلات : کارشناسی ارشد

تلفن: 38806305

 

ابوالفضل روغنگر

سمت : تلفنچی

تحصيلات :

تلفن: 38806310lawclinic logohome  tour