دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم سیاسی - محسن نگاری

سیاست روسیه در مدیریت منازعه ایران و اسرائیل در سوریه

 

ارائه کننده : محسن نگاری

 

استاد راهنما : دکتر وحید سینائی

استاد مشاور : دکتر سید احمد فاطمی نژاد

 

اساتید داور : دکتر سید محمد علی تقوی

دکتر سید حسین اطهری

 

زمان: ساعت 12روز شنبه 1398/8/25

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – کلاس 212

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده