دفاعیه رساله دکتری علوم اقتصادی - اعظم محمدباقری

 

 

بررسی تجارت انتشار گازهای گلخانه ای ایران با کشورهای BRICSرویکرد نظریه بازیها

 

ارائه کننده : اعظم محمدباقری

 

اساتید راهنما: دکتر محمود هوشمند

دکتر محمدطاهر احمدی شادمهری

 

استاد مشاور: دکتر مهیندخت کاظمی

 

اساتید داور : دکتر احمد صباحی

دکتر سیدمهدی مصطفوی

دکتر محمد حسن فطرس

 

نماینده تحصیلات تکمیلی:دکتر مصطفی کریم زاده

 

زمان: ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 98/8/22

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 114

lawclinic logohome  tour