واحد آموزش

 

اعظم اعلمی

سمت : رییس اداره آموزش

تحصيلات : کارشناسي ارشد مدیریت آموزشی

تلفن: 38806311محمود خدادادی

سمت :کارشناس خدمات آموزشی علوم سیاسی

تحصيلات : کارشناسی

تلفن: 38806317

 

ابراهیم برسلانی

سمت :کارشناس خدمات آموزشی حقوق

تحصيلات : کارشناسی

تلفن: 38806332

 

محمد بیاتی

سمت :کارشناس خدمات آموزشی حسابداری

تحصيلات : کارشناسی

 تلفن: 38806307الهه قوامی

سمت :کارشناس خدمات آموزشی مدیریت

تحصيلات : کارشناسی

تلفن: 38806319

 

مریم السادات افخمی مصطفوی

سمت :کارشناس خدمات آموزشی اقتصاد و امور دانشجویی

تحصيلات : کارشناسی ارشد

تلفن: 38806314

 

حسین امیدوار

سمت :بایگان آموزش

تحصيلات : دیپلم

تلفن: 38806315

 

amozesh2