دفاعیه رساله دکتری مدیریت (مدیریت رفتاری) - مصطفي جهانگيـر

 

 

ارائه ي مدل فرآيندي ريسک هاي تحول سازماني در دانشگاه هاي علوم پزشکي

 

ارائه کننده: مصطفي جهانگيـر

 

اساتيد راهنما: دکتر عليرضا خوراکيان

دکتر سعيد مرتضوي

 

استاد مشاور: دکتر احسان الهي

 

اساتيد داور: دکتر اصغر مشبکي اصفهاني

 

دکتر غلامرضا ملک زاده

 

دکتر علي شيرازي

 

نماينده ي تحصيلات تکميلي: دکتر مجتبي پورسليمي

 

زمان: ساعت 10.30 روز پنج شنبه 1398/09/07

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده