دفاعیه رساله دکتری مدیریت (مدیریت رفتاری) - احمد مومنی

 

ارائه ی الگوی رفتـار خودتوسعه ای کارکنان در شرکت های گاز استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

 

ارائه کننده: احمـد مومنی

 

استاد راهنما: دکتر آذر کفاش پور

 

اساتيد مشاور: دکتر غلامرضـا ملک زاده

 

دکتر علیرضـا خوراکیان

 

 

اساتيد داور: دکتر اصغر مشبکی اصفهانی

دکتر سعید مرتضوی

دکترمحمّدمهدی فراحی

 

نماينده ي تحصيلات تکميلي: دکتر مجتبی پورسلیمی

 

زمان: ساعت 8.30 روز پنج شنبه 1398/09/07

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده