پژوهشی و مجلات

 

نشريه هاي علمي دانشکده 

 

محمد کدخدایی

سمت : کارشناس مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای- دانش و فناوری

تحصيلات : کارشناسي ارشد مدیریت

تلفن: 38806308

 

مریم ودیعی

سمت : کارشناس مجله پژوهشنامه مدیریت تحول

تحصيلات : فوق دیپلم

تلفن: 38806309

 

بی بی فاطمه ابراهیمی

سمت : کارشناس پژوهشی

تحصيلات : کارشناسی ارشد

تلفن: 38806313