دفاعیه رساله دکتری علوم اقتصادی - سید محمدرضا احمدی

 

 

تعیین نرخ اوراق بدهی (ریالی) دولتی (با تاکید بر اسناد خزانه) متناسب با پروژه های صنعت نفت

 

ارائه کننده : سید محمدرضا احمدی

 

اساتید راهنما: دکتر محمد طاهر احمدی شادمهری

دکتر محمد حسین مهدوی عادلی

 

اساتید مشاور: دکتر حسین عبده

دکتر حسین توکلیان

 

اساتید داور : دکتر حمید ابریشمی

دکتر احمد سیفی

دکتر علی چشمی

 

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمد علی فلاحی

 

زمان: ساعت 10 روز شنبه مورخ 98/9/2

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 114

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده