دفاعیه ی کارشناسی ارشد روابط بین الملل - رویا عفیف

 

بازتاب گرایش های قومی در جهت گیری سیاست خارجی افغانستان در دوران پسا طالبان

 

ارائه کننده : رویا عفیف

 

استاد راهنما : دکتر سید احمد فاطمی نژاد

 

استاد مشاور : دکتر محسن خلیلی

 

اساتید داور : دکتر سید حسین اطهری

دکتر وحید سینائی

 

زمان: ساعت 11/30   روز یکشنبه 98/9/10

 

مکان : دانشکده علوم اداری واقتصادی – کلاس 213

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده