دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی- سمانه زارع

بررسی عوامل اقتصادی موثر بر تراکم گردشگری در استان های ایران

 

ارائه کننده : سمانه زارع

 

استاد راهنما: دکتر علی اکبر ناجی میدانی

 

استاد مشاور : دکتر محمدعلی فلاحی

 

اساتید داور : دکتر سیدمهدی مصطفوی

دکتر صالح نیا (نماینده تحصیلات تکمیلی)

 

زمان: ساعت: 12 روز یکشنبه 98/9/10

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – کلاس 212

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده