دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - ایرج ابراهیمی

سیاست جنایی تقنینی جرایم اقتصادی در پرتو قانون ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 

ارائه کننده: ایرج ابراهیمی

 

استاد راهنما: دکتر سید حسین حسینی

 

استاد مشاور: دکتر سید مهدی سیدزاده

 

اساتيد داور : دکتر عبدالرضا جوان جعفری

دکتر سید محمدجواد ساداتی

 

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: عبدالرضا جوان جعفری

 

زمان: ساعت 12 روز چهار شنبه 1398/09/06

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 114

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده