دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (تحول) - مهدیه مقدم

 

 

بررسي تأثير رهبري زهرآگين بر رفتار شهروندي سازماني و ترك خدمت كاركنان با نقش تعديل گري تعهد سازماني

(مورد مطالعه: كاركنان شهرداري مشهد)

 

ارائه کننده: مهدیه مقدم

 

استاد راهنما: دکتر یعقوب مهارتی

 

استاد مشاور: دکتر محمّدمهدی فراحی

 

اساتيد داور : دکتر غلامرضا ملک زاده

دکتر علی شیرازی

 

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر علی شیرازی

 

زمان: ساعت 8 روز چهار شنبه 1398/09/13

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 213

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده