قابل توجه دانشجویان دکتری

دانشجویان دکترای گروه های اقتصاد و همه گرایش های گروه مدیریت و حقوق و علوم سیاسی

که تمایل دارند در هفته پژوهش در غرفه دانشکده در نمایشگاه بین المللی خدمات مختلفی را به

صورت مشاوره ای ارائه دهند هر چه سریعتر به آقای همایونی یا کارشناس پژوهش آقای دهستانی

مراجعه نمایند.

lawclinic logohome  tour