دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - سیده سیما شاهی سوق

 

 

بررسی تاثیر شاخص اقتصاد دانش بنیان بر آلودگی محیط زیست در منتخبی از کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت خام

 

ارائه کننده : سیده سیما شاهی سوق

 

استاد راهنمای اول : دکتر مسعود همایونی فر

 

استاد مشاور : دکتر مصطفی سلیمی فر

 

اساتید داور : دکتر صالح نیا

 

دکتر سیدمهدی مصطفوی (نماینده تحصیلات تکمیلی)

 

زمان: ساعت: 9 روز چهارشنبه 98/9/27

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – کلاس 115