دفاعیه ی پیشنهاده ی مدیریت دولتی (رفتار سازمانی) - فاطمه شمسی گوشکی

 

 

ارائه کننده: فاطمه شمسی گوشکی

 

اساتید راهنما: دکتر غلامرضا ملک زاده

دکتر علیرضا خوراکیان

 

استاد مشاور: دکتر حسن زارعی متین

 

 

اساتيد داور: دکتر علی رضاییان

دکتر محمّدمهدی فراحی

دکتر قاسم اسلامی

 

نماينده ی تحصيلات تکميلي: دکتر علی شیرازی

 

زمان: ساعت 10 روز یک شنبه 1398/10/15

 

مکان : دانشکده ی علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114