برگزاری سمينار پايداري با سخنرانی آقاي دكتر سعيد همايون

برگزاری دو سمینار علمی توسط جناب آقاي دكتر سعيد همايون (عضو هيات علمي دانشگاه Gavle سوئد) :

سمينار اول: مروري بر تحقيقات پايداري و مسئوليت اجتماعي در حوزه كسب و كار
مخاطب: دانشجويان تحصيلات تكميلي (كليه رشته هاي دانشكده)
زمان: دوشنبه: 16 دي ساعت 15:30

سمينار دوم: فرصتهاي پژوهشي در حوزه پايداري و مسئوليت اجتماعي
مخاطب: اعضاي هيات علمي (كليه رشته هاي دانشكده)
زمان: سه شنبه: 17دي ساعت 11:30

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده