دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) - رشید رستمی

 

 

بررسي تأثير CRM و ERP بر عملکرد بازار با ميانجي گري ارزش کسب و کار الکترونيک در کلينيک هاي زيبايي شهر مشهد

 

ارائه کننده: رشيد رستمي

 

استاد راهنما: دکتر آذر کفاش پور

 

استاد مشاور: دکتر محمّدمهدي فراحي

 

اساتيد داور : دکتر علي شيرازي

دکتر مجتبي پورسليمي نماينده‌ي

 

تحصيلات تکميلي: دکتر مجتبي پورسليمي

 

زمان: ساعت 10 روز سه  شنبه 1398/10/17

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 114