اعزام تیم دانشگاه فردوسی مشهد به مسابقات شبیه سازی دیوان بین المللی دادگستری (جساپ)

             به گزارش روابط عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، برای اولین بار یک تیم از دانشگاه فردوسی مشهد از میان دانشجویان رشته حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی به این مسابقات اعزام می شوند. جساپ بزرگترین مسابقه شبیه سازی دادگاه درسطح جهانی است که طی آن بیش از ٧٠٠ دانشكده حقوق، از ١٠٠ كشور به رقابت می پردازند. این رقابت دربردارنده شبیه سازی اختلاف فرضی بین کشورها نزد دیوان بین المللی دادگستری (رکن قضایی سازمان ملل متحد ) می باشد. از هر دانشگاه یک تیم می تواند در اين رقابتها شرکت کند این رقابت در سطح ملی در روزهای 16 و 17 بهمن ماه در مؤسسه مطالعات حقوق بین الملل مدرن بین تعدادی از دانشگاههای برتر کشور برگزار می شود و تیم های اول و دوم این مسابقه به دور بین المللی راه خواهند یافت. مرحله فینال این مسابقات در واشنگتن ایالات متحده آمریکا و در حضور قضات دیوان بین المللی دادگستری برگزار می شود. در این دوره آقای محمد علی خطاط و خانم ها هنگامه الهی فرد، فهیمه مقصودی و فاطمه ولی زاده با نظارت خانم دکتر اعظم امینی به همراه دو مشاور حقوق بین الملل خانم دکتر نساری و خانم کتایون اشرفی شرکت می کنند.

web

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده