--------------------------

فرآیندهای آموزشی و پژوهشی

---------------------------

دفاعیه رساله دکتری مدیریت (تحقیق در عملیات) - سیامک خیبری

 

بهينه سازي ظرفيت کشت زيست توده و مکان يابي تجهيزات در زنجيره ی تامين سوخت هاي زيستي مايع

 

ارائه کننده: سيامک خيبـري

 

استاد راهنما: دکتر مصطفي کاظمي

 

اساتيد مشاور: دکتر جعفر رضايي

دکتر عليرضا پويا

 

اساتيد داور: دکتر محمود مرادي

دکتر اميرمحمّد فکور ثقيه

دکتر ناصر مطهري فريماني

 

نماينده ي تحصيلات تکميلي: دکتر زهرا ناجي عظيمي

 

زمان: ساعت 12 روز  چهارشنبه 1398/11/23

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

تور مجاری دانشکده