--------------------------

فرآیندهای آموزشی و پژوهشی

---------------------------

دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - اسامه القرغولی

 

بررسی تاثیر انرژی های نو و فسیلی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد متوسط به بالا

 

ارائه کننده : اسامه القرغولی

 

استاد راهنما: دکترتقی ابراهیمی سالاری

 

استاد مشاور : دکتر مهدی خداپرست

 

اساتید داور : دکتر علی اکبر ناجی میدانی (نماینده تحصیلات تکمیلی)

 

دکتر مهدی بهنامه

 

زمان: ساعت: 12 روز شنبه 98/11/19

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – کلاس 211

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

تور مجاری دانشکده