--------------------------

فرآیندهای آموزشی و پژوهشی

---------------------------

دفاعیه رساله دکتری حسابداری - محمدرضا بهمنش

 

تدوین مبانی گزارش گری مالی برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط در ایران

 

ارائه کننده: محمدرضا بهمنش

 

استاد راهنما: دکتر محمدرضا عباس زاده

 

استاد مشاور: دکتر بهزاد کاردان

 

اساتيد داور : دکتر علی رحمانی(دانشگاه الزهرا)

 

دکتر فرزانه نصیرزاده

دکترمحمدجواد ساعی

 

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر محمدعلی باقرپور ولاشانی

 

زمان: ساعت 10 روز شنبه 1398/11/26

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 114

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

تور مجاری دانشکده